Dead Rising

Celkom nájdené: 4
{"total":4,"filter":{"mode":{"2":0,"1":4},"trida":{"BAZAR":0,"DIGITAL":4},"je_v_akci":{"1":0,"0":4},"platforma":{"DIGITAL":4},"pegi":[4],"digi_drm":{"Steam":4},"tags":{"2":{"87":4,"229":4,"35":3,"1":2,"17":2,"222":1},"3":{"241":4,"242":3,"243":3,"520":1},"1":{"4":4,"3":3,"27":3},"4":{"247":4},"13":{"859":4}},"cena":{"min":4.989999771118164,"max":18.989999771118164}},"do_exact_search":0}