Xzone Edice

Celkom nájdené: 7
{"total":7,"filter":{"mode":{"2":1,"1":6},"trida":{"BAZAR":0,"A":7},"je_v_akci":{"1":0,"0":7},"platforma":{"PC":7},"pegi":{"12":3,"7":2,"16":1,"3":1},"digi_drm":{"Steam":6,"Neuvedeno":1},"tags":{"1":{"24":7,"27":7,"29":5,"3":4,"4":1},"2":{"21":4,"30":3,"118":2,"475":2,"6":1,"13":1,"17":1,"80":1,"120":1,"231":1,"277":1,"299":1,"528":1,"618":1,"2607":1},"13":{"913":7,"2476":7,"920":3,"1283":2},"4":{"246":3,"247":3,"484":2,"360":1},"3":{"241":7}},"cena":{"min":16.690000534057617,"max":94.72000122070312}},"do_exact_search":0}