FIFA

Celkom nájdené: 8
{"total":8,"filter":{"mode":{"2":0,"1":8},"trida":{"BAZAR":0,"A":5,"C":2,"DIGITAL":1},"je_v_akci":{"1":4,"0":4},"platforma":{"PC":4,"XSX":3,"DIGITAL":1},"pegi":{"3":7,"0":1},"digi_drm":{"Neuvedeno":7,"EA app":1},"tags":{"3":{"241":7,"242":7,"243":7,"244":7,"520":2},"4":{"247":8,"246":7,"248":4,"251":4},"1":{"33":8,"31":7},"2":{"15":8,"237":1},"13":{"314":8}},"cena":{"min":1.9900000095367432,"max":38.9900016784668}},"do_exact_search":0}