Golf

Celkom nájdené: 7
{"total":7,"filter":{"mode":{"2":0,"1":7},"trida":{"BAZAR":0,"DIGITAL":4,"A":3},"je_v_akci":{"1":2,"0":5},"platforma":{"DIGITAL":4,"SWITCH":2,"XSX":1},"pegi":{"0":4,"3":3},"digi_drm":{"Steam":4,"Neuvedeno":3},"tags":{"3":{"241":6,"242":5,"243":5,"244":1},"1":{"33":6,"31":4,"11":2,"29":1,"103":1},"2":{"77":7,"15":1,"123":1,"129":1,"2426":1},"4":{"247":6},"13":{"381":1,"414":1}},"cena":{"min":3.990000009536743,"max":65.98999786376953}},"do_exact_search":0}