Katalóg

Celkom nájdené: 89
{"total":89,"filter":{"mode":{"2":24,"1":65},"trida":{"BAZAR":0,"A":82,"D":7},"je_v_akci":{"1":4,"0":85},"platforma":{"MERCH":89},"pegi":[89],"digi_drm":{"Neuvedeno":89},"tags":{"5":{"1247":44,"104":20,"70":7,"340":7,"374":7,"554":6,"2388":5,"444":1},"1":{"28":89},"20":{"2405":89},"13":{"2898":24,"2790":16,"789":8},"2":{"109":7,"2386":7,"1248":6}},"cena":{"min":2,"max":77.69999694824219}},"do_exact_search":0}