Retro konzoly

Celkom nájdené: 20
{"total":20,"filter":{"mode":{"2":9,"1":11},"trida":{"BAZAR":0,"D":18,"A":2},"je_v_akci":{"1":0,"0":20},"platforma":{"PC":20},"pegi":{"0":18,"12":2},"digi_drm":{"Neuvedeno":20},"tags":{"1":{"16":20},"2":{"93":7,"293":4,"368":2,"369":2,"2594":2,"2910":2,"75":1},"4":{"247":20},"13":{"847":2,"656":1,"768":1,"860":1},"5":{"206":1}},"cena":{"min":17.989999771118164,"max":229.99000549316406}},"do_exact_search":0}