Need for Speed

Celkom nájdené: 5
{"total":5,"filter":{"mode":{"2":0,"1":5},"trida":{"BAZAR":0,"A":3,"DIGITAL":2},"je_v_akci":{"1":3,"0":2},"platforma":{"DIGITAL":2,"PC":1,"XBOX":1,"XSX":1},"pegi":{"0":2,"12":2,"7":1},"digi_drm":{"EA app":3,"Neuvedeno":2},"tags":{"2":{"6":4,"7":4,"222":4,"221":1},"1":{"31":5,"195":5,"4":1,"33":1},"3":{"241":4,"242":4,"243":4},"4":{"247":5},"13":{"663":5}},"cena":{"min":13.989999771118164,"max":31.989999771118164}},"do_exact_search":0}