Predstavenie kartovej hry Disney Lorcana
Pravidlá, mechaniky hry a čo si zaobstarať na začiatok.

12.1.2024

Lorcana je nová zberateľská kartová hra (označuje sa anglickou skratkou TCG) od štúdia Disney, ktorá u nás bude oficiálne uvedená na trh v prvej polovici roku 2024.

Hra ako taká je primárne určená pre 2 hráčov, avšak aj sami vývojári uvádzajú, že nie je horná hranica pre počet hráčov. Cieľom hry je získať 20 lore counter (príbehových bodov). Okrem toho je možné vyhrať, aj keď si oponent nemôže dobrať ďalšiu kartu zo svojej knižnice.

 

Balíček
V tejto zberateľskej kartovej hre si treba zostaviť 60 kartový balíček, ktorý je tvorený presne z dvoch inkov (farby) a môže obsahovať až 4 kópie jednej karty.

Ink
Svet Lorcany tvoria Inky, presnejšie šesť diametrálne odlišných. Každý z nich vyniká v niečom inom. Hráči ich môžu ľubovoľne kombinovať a vytvárať tak úplne unikátne balíčky.

 

Amber (zlatá)
Je obvykle podporného charakteru a často zahŕňa postavy typu liečitelia a strážcovia.

Emerald (zelená)
Disponuje schopnosťami, ktoré môžu zmiasť protihráča, núti ich vrátiť nepriateľské karty späť do ruky alebo ich priamo odhadzovať.

Sapphire (modrá)
Táto farba je vhodná pre hráčov, ktorí chcú mať jasne danú stratégiu a pri hre kreatívne premýšľať.

Amethyst (fialová)
Tu môžu hráči nájsť veľmi silné karty, ktorých aktivácia nie je jednoduchá. Treba počítať s tým, že musia zvoliť vhodné podporné karty, aby Amethyst ink vyťažili na maximum.

Ruby (červená)
Agresívny a priamočiary ink, ktorý často umožňuje hrdinom vyzvať protihráčových hrdinov už v kole pri vyvolaní.

Steel (šedá)
Hrdinovia v šedých farbách majú oproti ostatným oveľa vyššie štatistiky, a to ako útoku, tak obrany. Oboje zužitkujete v nepriateľských výzvach.

 

Typy kariet
Characters (Postavy)
Hlavnou mechanikou, pomocou ktorej dosiahnete víťazstvo a zároveň ho znemožníte protihráčovi, sú práve postavy. Každý hrdina je vybavený štatistikami, udávajúcimi jeho silu a obranu, a tiež pasívnymi a aktívnymi schopnosťami. V priebehu hry máte možnosť splniť quest (úloha) a získať tak lore countery (príbehové body), ktoré sú potrebné na víťazstvo.

Items (Predmety)
Karty, ktoré po zahraní zostanú v hre. K ich aktivácii je vždy potrebné splniť dané požiadavky - môže sa jednať o obyčajné ťapnutie, zaplatenie inku alebo samotného zničenia predmetu.

Actions (Akcie)
Karty s okamžitým efektom, po zahraní hru opúšťajú. Majú schopnosť posilniť hráča, alebo naopak ničiť karty protivníka.

Songs (Piesne)
Špeciálna verzia kariet Akcie. Správajú sa totožne, až na jednu výnimku – môžu byť zahrané za alternatívnu cenu Inku, a to vďaka Singers Hrdinom. Speváci a speváčky totiž môžu svojou prítomnosťou kartu zlacniť.

 

Popis Karty
Každá karta obsahuje svoju cenu inku, opis a ability. Tu si ukážeme popis jednotlivých častí na ikonickom Mickeym.

1. Cost (Cena)
- Koľko Inkov je potrebné zaplatiť pre zahranie karty
2. Inkwell Icon (Ikona kalamára)
- Hexagon okolo ceny Inka značí, že karta môže byť použitá do hráčovho Inkwellu (Kalamára)
3. Name (Jméno)
- Meno a podtitul karty
4. Classification (Druh)
- Môže korešpondovať s efektmi niektorých kariet
5. Ink (farba)
- Farebné označenie, do ktorého Inka karta patrí
6. Abilities and Effects (Schopnosti a efekty)
- Popis karty obsahujúci jej schopnosti a efekty
7. Character Stats (Štatistiky karty)
- Sila a obrana karty spolu s ukazovateľom hodnoty Lore (príbehu), ktoré hráč získa v prípade vyslania karty na Quest (úloha)

 

Rarita kariet
V každej TCG (zberateľskej kartovej hre) majú jednotlivé karty svoju raritu, od základnej až po vzácnu, od ktorej sa odvíja ich cena. Tie bežné môžu stať pár eur, naopak vzácne, ktoré sa buď ťažko zháňajú, alebo je ich jednoducho málo, môžu vyjsť na oveľa viac eur. Lorcana tomu nie je výnimkou, stretnúť sa môžeme so šiestimi druhmi rarity.

- Common (šedý kruh) Bežná
- Uncommon (biela kniha) Výnimočná
- Rare (bronzový trojuholník) Vzácna
- Super Rare (strieborný štvorec) Veľmi vzácna
- Legendary (zlatý päťuholník) Legendárna
- Enchanted (dúhový hexagon) Kúzelná

 

 

Príprava hry
- Zamiešajte balíček
- Nastavte si ukazovatele Lore (príbehu) na 0
- Doberte si 7 kariet
- Vymeňte si nevhodné karty za nové (voliteľné)
- Rozhodnite hodom kocky, kto je začínajúci hráč

Priebeh hry
Jednotlivé kolá hráčov sa delia do dvoch fáz, ktoré si tu rozoberieme.

Beginning Phase (Počiatočná fáza)
1. READY – Príprava exerted (vyčerpaných/ťapnutých) kariet.
2. SET – Kontrola efektov kariet, ktoré by sa mali aktivovať v tejto fáze ťahu.
3. DRAW – Dobranie vrchnej karty zo svojho balíčka. V prípade prvého ťahu si hráč nedoberá.

Main Phase (Hlavná fáza)
Raz za kolo môžete do svojho Kalamára (Inkwell) vyložiť lícom dole jednu kartu. Po zvyšok hry budú tieto karty slúžiť iba ako zdroj/platidlo na zahranie ostatných kariet z hráčovej ruky. Nezabúdajte ale, že do Kalamára (Inkwell) je možné použiť iba karty, ktoré majú okolo ikonky s hodnotou v ľavom hornom rohu nakreslený hexagón.

Nasledujúce akcie je možné vykonávať v ľubovoľnom poradí:
- Zahranie karty. Každý hráč môže hrať iba vo svojom ťahu.

- Použitie schopnosti, ktorá nevyžaduje vyčerpanie. Teda pokiaľ zahráte kartu, ktorá nemá schopnosť útočiť alebo aktivovať iné efekty, nie je možné ju v danom kole využiť. V prípade týchto kariet je potrebné počkať, kým prejde celé kolo protihráča a vy ste opäť na ťahu.

- Použitie schopnosti karty Item (Predmetu). U kariet tohto typu môžete využiť ich schopnosti ihneď pri zahraní.

- Zahrať kartu Characters (Postavy). Ak majú hrdinovia špeciálnu schopnosť a môžu byť používaní hneď v kole, v ktorom sú vyložení, môžete ich zahrať okamžite. Prípadne hráte tie, ktoré už sú v hre, a už prešlo kolo súpera. 

Tieto karty je možné využiť hneď na niekoľko aktivít, a to:
a) vyzvite vyčerpanú súperovu kartu Characters (postavy). V tomto prípade si postavy navzájom udelia poškodenie. Karta, u ktorej je hodnota obrany znížená na 0 alebo menej, hru okamžite opúšťa. Pokiaľ sa tomu tak nestane, zaznamená sa zranenie pomocou counteru (žetónu) na kartu postavy. Tá má následne po zvyšok hry zníženú obranu.

b) vyčerpáte kartu pre využitie jej abilityy

 

 

Pravidlá viem, čo je potrebné do začiatku?
Ideálne je začať pri predkonštruovanom balíčku, ktorý je vždy pripravený na okamžité hranie. V každej edícii spravidla vychádza nové, navyše obsahujú jeden booster. Ako pri každej TCG je vhodné mať karty obalené, aby sa nezničili, a odporúčame tiež používať podložku. Pre skúsenejších hráčov sú potom boostermi. V tých sa vždy nachádzajú náhodné karty z danej edície, s ktorými je možné svoj balíček vylepšiť alebo si ho postaviť celý od základu..