Augustová súťaž s Pokémon kartovou hrou
Nakupujte v auguste kartičky a zapojte sa do súťaže!

1.8.2022
Rozširujte si svoju zbierku Pokémon kartičiek
a zapojte sa s každým nákupom do súťaže o tri Pokémon ceny!
Stačí si vybrať Pokémon karty z akejkoľvek sady, či už ide o Elite Box, VMAX, Battle Deck
alebo obyčajný booster, zakúpiť ich v danom termíne a potom si držať palce. 

Nezáleží na tom, či to bude jeden kúsok alebo desať.
Počíta sa každá objednávka Pokémon kariet.

Súťaž platí od 1. 8. do 31. 8.

VYBERIEM SI KARTY
O ČO SÚŤAŽÍME?

1. miesto
Pokémon TCG: Sword & Shield Astral Radiance - Build & Battle Stadium


2. miesto
Pokémon TCG - Trainers Toolkit 2022


3. miesto
Pokémon TCG - Knock Out CollectionČO MUSÍM UROBIŤ?

Stačí si na Xzone v období od 1. augusta do 31. augusta zakúpiť akýkoľvek produkt z kategórie kartových hier Pokémon TCG a zaplatiť do 1. septembra 2022.
Každá vybavená objednávka sa započítava samostatne. Každý nákup teda zvyšuje šancu vo finálnom žrebovaní.

Žrebovanie prebehne 5. septembra.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

- Do súťaže je zapojená každá objednávka z kategórie Pokémon TCG, ktorá bude riadne zaplatená a vyzdvihnutá do 1. 9. 2022.
Platí pre všetky spôsoby dopravy.

- Množstvo objednávok na jedného súťažiaceho nie je limitovaný, pokiaľ je splnená podmienka zaplatenia a vyzdvihnutia.

- Súťaž prebieha súčasne na Xzone.cz a Xzone.sk.

- Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

- Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorá spĺňa stanovené pravidlá súťaže.

- Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

- Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže vrátane osôb im blízkych.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Xzone SK s.r.o.