Pokémon TCG: Scarlet & Violet

Celkom nájdené: 83
{"total":83,"filter":{"mode":{"2":17,"1":66},"trida":{"BAZAR":0,"A":83},"je_v_akci":{"1":8,"0":75},"platforma":{"MERCH":81,"SWITCH":2},"pegi":{"0":81,"7":2},"digi_drm":{"Neuvedeno":83},"tags":{"13":{"275":83,"2580":83,"1243":74,"2916":12,"2826":9,"2628":8,"2751":7,"2851":7,"2979":5,"2890":4},"5":{"554":81,"267":15},"1":{"28":81,"29":2},"4":{"247":17},"6":{"497":15},"7":{"494":13,"486":2},"3":{"241":2,"242":2,"243":2},"2":{"302":2,"310":2},"20":{"2334":1}},"cena":{"min":3.75,"max":139.89999389648438}},"do_exact_search":0}