PC hry - Športové

Celkom nájdené: 18
{"total":18,"filter":{"mode":{"2":2,"1":16},"trida":{"BAZAR":0,"A":11,"C":5,"":1,"D":1},"je_v_akci":{"1":11,"0":7},"platforma":{"PC":18},"pegi":{"3":16,"0":1,"16":1},"digi_drm":{"Neuvedeno":12,"Steam":5,"EA app":1},"tags":{"3":{"241":13,"242":12,"243":10,"244":3,"520":2},"1":{"33":16,"31":15,"34":2,"195":1},"4":{"247":18,"246":3,"248":2,"251":2},"2":{"15":7,"98":7,"100":2,"123":2,"9":1,"237":1,"264":1},"13":{"314":3,"756":3,"692":2,"727":2,"113":1,"746":1,"2769":1}},"cena":{"min":1.9900000095367432,"max":49.9900016784668}},"do_exact_search":0}