Switch hry - Indie

Celkom nájdené: 3
{"total":3,"filter":{"mode":{"2":1,"1":2},"trida":{"BAZAR":0,"A":3},"je_v_akci":{"1":1,"0":2},"platforma":{"SWITCH":3},"pegi":{"0":1,"12":1,"3":1},"digi_drm":{"Neuvedeno":3},"tags":{"1":{"24":3,"4":2,"27":2,"29":1,"195":1},"3":{"241":3,"242":2,"243":1,"389":1},"2":{"6":1,"86":1,"299":1,"365":1},"4":{"247":3}},"cena":{"min":11.989999771118164,"max":29.989999771118164}},"do_exact_search":0}